Follow Copperkingdom on Twitter
Lietuvikai English Français German

Straipsniai

 

 1. Mažrimienė V. Tarp personifikacijos ir socialumo. Rimanto Antano Šulskio varinė karalystė//Kultūros barai. 2004. Nr.4,p. 36. Žmonės mane tapatina su mano dar­bais... žmonės ne panašūs į mane, bet mane stebintys ir teisiantys“, - šiais André Malraux herojaus žodžiais galima įvardyti Rimanto Antano Šulskio (1943 -­ 1995) kūrybos credo. SKAITYTI DAUGIAU
 2. Vyžintas A. Prakalbinęs varį//Santara. 1992. Žiema, p. 78.

  Jeigu man reikėtų išvardyti keletą įdomiausių ir originaliausių šiuolaikinių lietuvių dailininkų, nedvejodamas paminėčiau skulptorių Rimantą Šulskį. Šio menininko kūryba ryškiai išsiskiria dabartinės lietuvių dailės kontekste. Dar daugiau: kai kurie meno žinovai tvirtina, kad jo kūryba - unikalus atve­jis Europos, o gal net ir pasaulinėje dailėje. SKAITYTI DAUGIAU

 3. Adomonytė N. Pavasariniai pasižmonėjimai // Literatūra ir menas. 1993, gegužės 8, p. 8.
 4. Grybauskaitė G. Šešeto skulptorių paroda // Kultūros barai. 1979. Nr. 9, p. 79.
 5. Jankevičiūte G. Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje // Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai / sud. P. Veljataga. Vilnius: Academia, 1992, p. 56-71.
 6. Janonytė R. Rimantas Šulskis // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų/ sud. R. Jurėnaitė. Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 172.
 7. Jasevičiūtė V. ... Jei mes išeisime, mus nutylės daiktai... // Kauno diena. 1996, rugsėjo 21, p. 22.
 8. Jasevičiūtė V. Rimantas Antanas Šulskis // Kauno menininkai / red. kolegija: K.Adomaitis, A. Kubiliūnas, A.Macijauskas, J.Rimas, J. Šlivinskas. Kaunas: Kauno meno fondas, 1996, p. 106-107.
 9. Jasevičiūte V. Septynių bareljefų likimas // Kauno laikas. 1991, gruodžio 21, p. 5.
 10. Jonušas V. Kurčiųjų džiazas // 7 meno dienos. 1993, spalio 8, p. l, 3.
 11. Jurėnaitė R. Įžanginis straipsnis // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų / sud. R. Jurėnaitė. Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 6-11.
 12. Kynas A., Zovienė D. Pirmoji respublikinė skulptūros paroda // Dailė. 1986. Nr. 26, p. 6 - ­12.
 13. Kogelytė R. R. Šulskio skulptūros // Krantai. 1990. Nr. 4, p. 70.
 14. Kogelytė R. Šulskio kaldiniai // Noriu. 1995, kovo 14-20, p. 5.
 15. Kuizinas S. Tekstai iš vario // Kultūros barai. 1990. Nr. 5, p. 34-38.
 16. E. Saladžius. Atminimas//7 meno dienos. 1995, spalio 13.