Follow Copperkingdom on Twitter
Lietuvikai English Français German

Articles

 

 • 1. Mažrimienė V. Between personification and socialibity. Rimantas Antanas Šulskis' copper kingdom//Kultūros barai. 2004. Nr.4,p. 36. „People identify me with my works... people are not like me, but scrutinizing and judging me", - by these words of André Malraux character we can name Rimantas Antanas Šulskis' (1943 -­ 1995) creation credo.  Read more
 • 2. Vyžintas A. He made copper speak//Santara. 1992. Žiema, p. 78. If I had to name a few most interesting and original contemporary Lithuanian painters I would undoubtedly mention sculptor Rimantas Šulskis. Creative work of this artist is clearly distinguished in the context of comtemporary Lithuanian art. Moreover some art experts state that his creative work is a unique case in Europe and maybe in the world art. Read more
 • 3. Adomonytė N. Pavasariniai pasižmonėjimai // Literatūra ir menas. 1993, gegužės 8, p. 8.
 • 4. Grybauskaitė G. Šešeto skulptorių paroda // Kultūros barai. 1979. Nr. 9, p. 79.
 • 5. Jankevičiūte G. Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje // Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai / sud. P. Veljataga. Vilnius: Academia, 1992, p. 56-71.
 • 6. Janonytė R. Rimantas Šulskis // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų/ sud. R. Jurėnaitė. Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 172.
 • 7. Jasevičiūtė V. ... Jei mes išeisime, mus nutylės daiktai... // Kauno diena. 1996, rugsėjo 21, p. 22.
 • 8. Jasevičiūtė V. Rimantas Antanas Šulskis // Kauno menininkai / red. kolegija: K.Adomaitis, A. Kubiliūnas, A.Macijauskas, J.Rimas, J. Šlivinskas. Kaunas: Kauno meno fondas, 1996, p. 106-107.
 • 9. Jasevičiūte V. Septynių bareljefų likimas // Kauno laikas. 1991, gruodžio 21, p. 5.
 • 10. Jonušas V. Kurčiųjų džiazas // 7 meno dienos. 1993, spalio 8, p. l, 3.
 • 11. Jurėnaitė R. Įžanginis straipsnis // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų / sud. R. Jurėnaitė. Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000, p. 6-11.
 • 12. Kynas A., Zovienė D. Pirmoji respublikinė skulptūros paroda // Dailė. 1986. Nr. 26, p. 6 - ­12.
 • 13. Kogelytė R. R. Šulskio skulptūros // Krantai. 1990. Nr. 4, p. 70.
 • 14. Kogelytė R. Šulskio kaldiniai // Noriu. 1995, kovo 14-20, p. 5.
 • 15. Kuizinas S. Tekstai iš vario // Kultūros barai. 1990. Nr. 5, p. 34-38.
 • 16. E. Saladžius. Atminimas//7 meno dienos. 1995, spalio 13.