Follow Copperkingdom on Twitter
Lietuvikai English Français German

Bibliography list

 1. Interviu su grafiku Edmundu Saladžiumi . Kaunas, 2000 05 25. Užrašė Donvina Morėnaitė.
 2. Interviu su Rimanto Antano Šulskio tėvu Antanu Šulskumi. Kaunas, 2002 05 11. Užrašė Donvina Morėnaitė.
 3. Interviu su Rimanto Antano Šulskio žmona Aušra Marija Šulskiene. Kaunas, 2002 05 13. Užrašė Donvina Morėnaitė.
 4. Interviu su skulptoriais Aloyzu Jonušausku, Danieliumi Sodeika, Stasiu Žirguliu. Kaunas, 2002 05 11. Užrašė Donvina Morėnaitė.
 5. Lietuvos TSR Valstybinis Dailės Institutas / Sud. J.Morkytė. Vilnius: Vaga, 1981.
 6. Parodinio skyriaus parodų registracijos knygos, 1978 - 1990m. (be numerio), Kauno Paveikslų galerija, NČDM archyvas.
 7. Rimanto Antano Šulskio dokumentacija, Šiuolaikines dailės informacijos centras, LDM. Sud. Rasa Janonytė.
 8. Skulptoriaus Rimanto Antano Šulskio asmens byla (be numerio), Lietuvos Dailininkų Sąjunga, Kauno skyrius.
 9. Tarybų Lietuvos enciklopedija: 4 t. / vyr. red. J. Zinkus. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988.

KATALOGAI:

 1. Kauno dailininkų kurinių parodos, skirtos Didžiosios pergales 30-meciui, katalogas / Sud. E. Jaudegytė,, įž. str. autorius P. Valaika. Kaunas: Kauno valstybinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 1975.
 2. Kauno dailininkų rudens parodos katalogas / Sud.. ir įž. str. aut. R. Purvinaitė. Kaunas: Kauno valstybinis M.K. Čiurlionio muziejus, 1976.
 3. Kauno jaunųjų dailininkų kurinių parodos katalogas / Ats. red. D. Teišerskytė. Kaunas: Kauno valstybinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus, 1976.
 4. Lietuvių skulptūra 1940 - 1990 Lietuvos dailes muziejaus rinkiniuose: katalogas / Sud. E. Lubytė. Vilnius: Lietuvos dailes muziejus, 1998.
 5. Lietuvos grafika 1907 - 1940: katalogas / Sud. ir įž. str. aut. V. Gasiūnas. Vilnius, 1985.
 6. Pirmoji respublikine medalių ir mažosios plastikos paroda, 1979: katalogas / sud. I. Feldmanaitė. Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1982.
 7. Respublikine dailės paroda, skirta M. K. Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms: katalogas / Sud. G.Andriuškevičienė, įž. str. aut. P. Gudynas. Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1975.
 8. Respublikinė jaunųjų dailininkų kūrybos paroda, 1976: katalogas / Sud. G. Andriuškevičienė, įž. str. aut. K. Morkūnas. Vilnius: Lietuvos TSR dailes muziejus, 1978.
 9. Respublikinė jaunųjų dailininkų paroda, skirta VLKJS 60-čiui: katalogas / Sud. R.Purvinaitė, N.Jurkuvienė, Z.Mockevičienė, įž. str. aut. R. Purvinaitė. Kaunas: Kauno valstybinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus, 1978.
 10. Respublikinė jubiliejinė 1977 m. dailės paroda: katalogas / Sud. I. Feldmanaitė, įž. str. aut. P. Gudynas. Vilnius: Lietuvos TSR dailes muziejus, 1978.
 11. Respublikinė skulptūros paroda, 1983: katalogas / sud. J. Širkaitė. Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1986.
 12. Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda, 1976: katalogas / Sud. I. Feldmanaitė, įž. str. aut. G. Balčiūniene. Vilnius: Lietuvos TSR dailes muziejus, 1977.
 13. Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda: katalogas / Sud. ir įž. str. aut. P. Valaika. Kaunas: Kauno valstybinis M.K. Čiurlionio muziejus, 1983.
 14. Rimvidas Jankauskas Kampas / Sud. R. Andriušytė, K. Grigaliūnas, R.Penkauskas, str. aut. R. Jurėnaitė, R. Andriuįytė. Kaunas, 1994.
 15. Skulptoriaus Rimanto Antano Šulskio personalinė paroda: katalogas / Ats. red. M.Sakalauskas, įž. str. autorė V. Jasevičiūtė. Kaunas: Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio muziejus, 1990.
 16. Skulptūra tai menas, menininkas Ignas Šimelis, Lietuva / Sud. V. Lukauskienė, įž. str. V. Lukauskienė. Vilnius, 1999.
 17. Trečioji respublikinė jaunųjų dailininkų paroda, 1974: katalogas / Sud. ir įž. str. aut. K. Miklaševičiūtė. Vilnius: LTSR dailės fondo leidinys, 1976.
 18. Vilniaus universitetas Lietuvos dailėje 1579-1979: jubiliejines parodos katalogas / Sud. V.Gasiunas, E.Potalujus, J.Urbonas, įž. str. aut. J. Kubilius, P. Gudynas. Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1979.