Follow Copperkingdom on Twitter
Lietuvikai English Français German

Bareliefų likimas

Jasevičiūte V. Septynių bareljefų likimas // Kauno laikas. 1991, gruodžio 21, p. 5.

 

Per pusę amžiaus žmonių protuose, darbuose ir širdyse susikaupė liek bjaurasties, kad nežinia klek prireiks laiko viskam iškuopti. Pavyzdžiui, kažkada, kai karalius Euristėjas liepė Herakliul Išmėžti Augijo tvartus, mitologinis herojus užduotį atliko per vieną dieną, mūsų laukia ne mažesni žygiai už Heraklio, kurie pareikalaus titaniškų jėgų dieviškos kantrybės. Tik pražūtinga galvoti, kad pirmiausia Lietuvoje reikia sutvarkyti ekonomiką, o tik tada imtis moralės, kultūros, meno dalykų. Pasišventus normaliam gyvenimui, atidos prašosi visos sritys. Neturėtų būti užmirštas kad ir toks faktas. 1979-1980 m. talentingas, žinomas Respublikoje kaunietis skulptorius Rimantas Šulskis sukūrė septynių dailų bareljefinį frizą "Fauna", skirtą specialiai T. lvanausko zoologijos muziejaus (architektas A. Keturka) fasadui. Sėkmingai praėjęs visas meno tarybas, kūrinys buvo nupirktas ano mato valdžios, bei pradėtas vykdyti medžiagoje. Keturias kompozicijos dalis atliejo bronzoje ir, nežinia kodėl, darbas sustojo. Dabar beprasmiška ieškoti kaltų, ar pirštu baksnoti į pavienius asmenis. Pats R. Šulskis, ne kartą tardytas saugumiečių, tai pergyveno kaip eilinį išpuolį prieš jį, kėslą sužlugdyti gražią idėją, norą pažeminti, palaužti nenumaldomą vidinę menininko laisvę, atkeršyti nemokančiam pataikauti, niekada nelipdžiusiam Leninų skulptoriui. To pasėkoje bronzines stelas "ištrėmė" pria zoologijos sodo, o tris gipsines priglobė Dubravos akademikas... Kairiūkštis. Skriauda, anot autoriaus, ne materialinio, o moralinio pobūdžio: skulptoriaus kūrybinio sumanymo neišvydo visuomenė.

Atėjo laikas ją Ištaisyti, todėl apeliuoju į deputatų tarybos Kultūros, mokslo ir švietimo komisiją, asmeniškai į jos pirmininką gerb. G. Šakaliuką. Reikalingas Jūsų dėmesys šiai problemai, konkrečiai kalbant, belieka atlieti likusias tris frizo dalis ir, visas jas surinkus, sumontuoti T. lvanausko muziejaus fasade. Laisvės alėja reprezentacinė vieta, ją turi puošti geriausių mūsų menininkų kūriniai. Kalbos apie naują užsakymą yra neekonomiškos ir nelogiškos. Kam eikvoti pinigus kitam autoriui, kai jie jau sumokėti skulptoriui R. Šulsklui. Tiesiog būtina užbaigti užmestą darbą.

Violeta JASEVIČŪTĖ