Follow Copperkingdom on Twitter
Lietuvikai English Français German

Norintiems prisidėti

Skulptoriaus Rimanto Šulskio paramos fondas maloniai kviečia visus neabejingus menininko kūrybai prisidėti prie skulptoriaus kūrybinio palikimo išsaugojimo ir populiarinimo.

KAIP PAREMTI SKULPTORIAUS RIMANTO ŠULSKIO FONDĄ?

 • Jūs galite skirti 2 % nuo savo gyventojo pajamų mokesčio Skulptoriaus Rimanto Šulskio fondo veiklai paremti. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Tereikia užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje gyvenate, nustatytos FR0512 formos prašymą .
 • Pinigines aukas galima siųsti pavedimu (electronic transfer) į Skulptoriaus Rimanto Šulskio paramos fondo sąskaitą:
  Skulptoriaus Rimanto Šulskio paramos fondo rekvizitai:

„Skulptoriaus Rimanto Šulskio paramos fondas “
Kodas: 301830888
Registracijos adresas: Pilies g. 4 – 12, LT 01123
Vilnius, Lietuva

Banko rekvizitai:
Danske Bank A/S
Banko kodas: 301694694
Sąskaitos nr.: LT 517400031229023810
S.W.I.F.T:SMPOLT22

Pavedime prašome parašyti savo vardą, pavardę ir adresą.
 • Paramą taip pat galima įteikti Fondo būstinėje: M. Mažvydo g. 13 – 10, LT 06256, Vilniuje. Tel.: + 370 699 45953.

Rėmėjams siūlome:

 • Rėmėjo logotipą ar kitą atributiką visuose Fondo leidiniuose bei iškabose renginių metu.
 • Rėmėjo logotipą ir nuorodą į rėmėjo interneto svetainę iš Fondo interneto svetainės.
 • Rėmėjo garsinimą radijuje ar televizijoje anonsuojant Fondo renginius.
 • Rėmėjo logotipo patalpinimą videoklipe anonsuojant Fondo renginius.
 • Papildomas paslaugas organizuojant pristatymus, reklamines ar kitas akcijas.
 • Kitas paslaugas, nustatomas pagal atskirą susitarimą.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Papildomais rėmimo ar kitais klausimais galite kreiptis telefonu: + 370 699 45953 arba elektroniniu paštu: info@sulskis.lt